હું શોધું છું

હોમ  |   લાયસન્સ અને પરવાનગી   |
લાયસન્સ અને પરવાનગી
Arrow પોલીસ બંદોબસ્‍ત
     પોલસ બંદોબસ્ત ના ચાર્જીસ વસુલ લઈ નીચે જણાવેલ કેસોમાં પોલીસ બંદોબસ્ત આપવામાં આવે છે. (૧) સમાન્ય સંજોગોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના હીતમાં પોલીસ અધિક્ષકશ્રી કે ઉપરી અધિકારીશ્રીને જરૂર જણાય ત્યારે કોઈપણ....
Arrow હથિયાર પરવાનો (લાયસન્સ) મેળવવા
     હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા. સ્વરક્ષણ માટે કે પાક રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનાની જરૂરીયાત છે તેવા નાગરિકોએ મુદા નં. - પર ના પરિશિષ્ટ-૧/પર માં શસ્ત્ર લાયસન્સ માટેની અરજી નો નમુનો 'ક' , ભાગ-'ખ'....
Arrow સ્‍ફોટક પદાર્થોનું લાયસન્‍સ મેળવવા
     દારૂખાના વેચાણ કરવા માટેનો હંગામી/કાયમી પરવાનો મેળવવા બાબત. દારૂખાનું વેચાણ માટેનો હંગામી પરવાનો મેળવવા અંગેની જોગવાઈ એકસ્પ્લોઝીવ એકટ ૧૮૮૪ ની કલમ ૬(બી), તથા એકસ્પ્લોઝીવ રૂલ્સ ૧૯૮૩ ના નિયમ-૧પ૪, ૧પ૬....
Arrow સ્ટેમ્પ્સ વેચવા લાયસન્સ મેળવવા
     સ્ટેમ્પ વેચવા માટે લાયસન્સ મેળવવા અંગે આવૉ પરવાનો ( લાયસન્સ) સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી આપે છે. સામાન્ય રીતે આવી અરજીનો નિકાલ દૃનિ ૬૦માં કરાય છે. તે માટે નીચે જણાવેલી વિગતો / કાગળૉ રજુ કરવાના હૉય....
Arrow પેટ્રોલ પંપ માટેના વાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવવા
     પેટ્રોલીયમ એકટ / રુલ્સ હેઠળ સ્ટૉરેજ લાયસન્સ તથા ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા અંગે (૧) સત્તાધિકારીશ્રી :- જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી (૨) સ્ટૉરેજ લાયસન્સ આપવા અંગે. ( કેલેન્ડર વષૅ માટે આપી શકાય ) (ક)....
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ  વેળાએ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
અન્ય ટેલિફોન નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-12-2020