હું શોધું છું

હોમ  |   આપની સેવામાં  |   પોલીસ સેવાઓ  |
પોલીસ સેવાઓ
Arrow પોલીસ સ્ટેશનો અને કચેરીઓ
     LIST OF TELEPHONE NUMBERS OF POLICE OFFICE OFFICERS;Police Station; O.ps.; P/Chowkies Of AMRELI DISTRICT & Important Tele No.Of Other OFFICERS:- SR.NO Designation Of The Officers & Name Of Poilce....
Arrow અકસ્માત સહાય અને ટ્રાફીક પોલીસ સેવાઓ
     જિલ્લામાં ટ્રાફીક શાખાઓ અમરેલી જિલ્લામાં ટ્રાફીક નિયમન માટે (૧) જિલ્લા ટ્રાફીક શાખા તથા અન્ય પો.સ્ટે.માં ટ્રાફિકના માણસો ઘ્વારા જિલ્લામાં ટ્રાફીક નિયમનની કામગીરી બજાવે છે. જિલ્લા ટ્રાફીક શાખા -....
Arrow પોલીસ સ્ટેશનો મારફત થતી પોલીસ સેવાઓ
     પોલીસની તમામ સેવાઓ ર૪ કલાક સતત ઉપલબઘ્ધ છે. મુબઈ પોલીસ અધિનિયમ,૧૯ની કલમ ર૮ની જોગવાઈ અંતર્ગત પોલીસ ર૪ કલાક સેવા માટે બંધાયેલ છે. પોલીસની મદદ માટે આપ ગમે ત્યારે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન અને જિલ્લા પોલીસ....
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ  વેળાએ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
અન્ય ટેલિફોન નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 10-08-2020